Oferujemy przeprowadzenie całego procesu zmierzającego do ogłoszenia upadłości niemal w całości zdalnie - od podpisania umowy, przez spotkanie z naszym prawnikiem, aż po złożenie wniosku.

Oferujemy wsparcie prawnika na całym etapie postępowania o ogłoszenie upadłości. Garantujemy złożenie wniosku w 14 dni! Nie zdążymy? Zwrócimy Ci środki. 

Przejdź do sklepu - wypełnij formularz, odpowiedz na wymagane pytania, zleć nam prowadzenie sprawy, uczestnicz w zdalnym spotkaniu z naszym prawnikiem... 
i oczekuj na ogłoszenie upadłości.

Upadłość konsumencka przez Internet!

1 grudnia 2021 roku, proces ogłaszania upadłości został przeniesiony w ramy postępowania prowadzonego niemal w całości zdalnie - za pomocą Krajowego Rejestru Sądowego.

więcej informacji
tam, gdzie ty widzisz problem... 
my widzimy rozwiązanie! 
to, co dla innych jest końcem, dla nas stanowi początek


Szanowni Państwo,

mówi się, że świadomość prawna i ekonomiczna Polaków jest na niskim poziomie i trudno temu nie przyznać racji. Przeciętny Polak, doświadczony przez zawirowania gospodarcze, zaciąga zobowiązania impulsywnie oraz z pominięciem oceny opłacalności danego produktu finansowego.

pytania & fakty

Parę najważniejszych pytań oraz faktów na temat ogłaszania upadłości konsumenckiej

Czym jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to procedura o charakterze sądowym, z której mogą skorzystać osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Jej celem jest zebranie wszystkich zobowiązań dłużnika w jedną pulę, po to by z majątku (o ile dłużnik go posiada) dokonać spłaty wierzycieli. Jeżeli dłużnik majątku nie posiada lub jest on niewystarczający, żeby pokryć wszystkie zobowiązania to nie jest to przeszkoda w ogłaszaniu upadłości konsumenckiej - nadal można uzyskać upadłość. Zobowiązania, które nie zostaną pokryte ze środków uzyskanych w procesie sprzedaży lub poprzez plan spłaty podlegają w upadłości konsumenckiej umorzeniu - a zatem: celem upadłości jest oddłużenie.

Czy upadłość konsumencka oznacza oddłużenie?

Nie - ogłoszenie upadłości nie oznacza automatycznego oddłużenia. To dość powszechny skrót myślowy, a tymczasem postępowanie upadłościowe jest dość długotrwałym procesem i trzeba je podzielić na trzy główne etapy: postępowanie o ogłoszenie upadłości, postępowanie po ogłoszeniu upadłości i realizację planu spłaty. Dopiero po przebrnięciu z sukcesem przez te wszystkie etapy możemy liczyć na oddłużenie, czyli innymi słowy umorzenie niespłaconych zobowiązań.

Ile trwa procedura upadłościowa?

Jak wyżej napisaliśmy procedura upadłościowa to proces całkiem długotrwały - z pewnością nie zamkniemy jej w 2 dni...tydzień czy nawet miesiąc. Jeżeli chcemy uzyskać umorzenie naszych długów to musimy nastawić się na wielomiesięczną procedurę, złożoną z trzech etapów. Sam proces ogłaszania upadłości konsumenckiej będzie uzależniony od wielu elementów naszej historii zadłużania i jest różny dla każdego sądu.

Dlaczego gwarantujemy złożenie wniosku o upadłość konsumencką w 14 dni?

Ponieważ tak właściwie to jedyny termin w całym procesie ogłaszania upadłości, który możemy zagwarantować, gdyż zależy on w główniej mierze od naszej pracy. Wszystkie pozostałe gwarancje - np. ogłoszenia upadłości w 2 dni - byłyby wprowadzaniem klienta w błąd, gdyż to już nie jest uzależnione jedynie od naszej pracy, ale od wielu czynników zewnętrznych (np. obłożenia sądu).

co nowego?

Co z komornikiem w restrukturyzacji?

Postępowanie o zatwierdzenie układu niesie za sobą jeszcze jedną korzyść – mowa tu o zawieszeniu trwających postępowań egzekucyjnych i zakazie …
czytaj dalej

5 pytań u upadłość konsumencką

Upadłość konsumencka – mimo obecności w dość przyjaznej konsumentowi formie od prawie dekady – wciąż budzi emocje. Idąc zatem ową drogą powszechnej …
czytaj dalej