Oferujemy przeprowadzenie całego procesu zmierzającego do ogłoszenia upadłości niemal w całości zdalnie
- od podpisania umowy, przez spotkanie z naszym prawnikiem, aż po złożenie wniosku.

Oferujemy wsparcie prawnika na całym etapie postępowania o ogłoszenie upadłości. Gwarantujemy złożenie wniosku w 14 dni!* Nie zdążymy? Zwrócimy Ci środki. 

Przejdź do sklepu - wypełnij formularz, odpowiedz na wymagane pytania, zleć nam prowadzenie sprawy, uczestnicz w zdalnym spotkaniu z naszym prawnikiem... 
i oczekuj na ogłoszenie upadłości.

Upadłość konsumencka przez Internet!

1 grudnia 2021 roku, proces ogłaszania upadłości został przeniesiony w ramy postępowania prowadzonego niemal w całości zdalnie - za pomocą
Krajowego Rejestru Sądowego.

Zleć prowadzenie sprawy
upadłość konsumencka to Twoja szansa na "nowy start"

Upadłość osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej – potocznie zwana "upadłością konsumencką" – to proces o charakterze sądowym, który zmierza do zebrania wszystkich zobowiązań w jedną pulę, po to by z majątku (o ile wnioskodawca go posiada) dokonać spłaty wierzycieli. Zobowiązania, które nie zostaną pokryte ze środków uzyskanych w procesie sprzedaży lub poprzez plan spłaty podlegają w procesie upadłości konsumenckiej umorzeniu – a zatem celem upadłości konsumenckiej jest oddłużenie. 

Oznacza to, że po zakończeniu upadłości konsumenckiej stajemy się wolni od zobowiązań, które powstały przed złożeniem wniosku.

By skutecznie przeprowadzić proces o upadłość konsumencką nie jest konieczne posiadanie majątku. Trudności w znalezieniu pracy również nie stanowią przeszkody, by móc złożyć wniosek. Trzeba jednak pamiętać, że obecnie brzmiące przepisy pozwalają ustalić plan spłaty w oparciu o nasze możliwości zarobkowe, a nie rzeczywiście osiągane zarobki. Tak, to oznacza, że tymczasowy brak pracy nie stoi na przeszkodzie, by w procesie upadłościowym ustalony został plan spłaty. 

Na wysokość planu spłaty i przede wszystkim czas, w którym będziemy musieli zadbać o spłatę należności, wpływ mają tez inne czynniki. 

pytania & fakty

Parę najważniejszych pytań oraz faktów na temat usługi "Upadłość konsumencka przez Internet"

Czym jest usługa "Upadłość konsumencka przez Internet"?

Nasza usługa polega na prowadzenia sprawy o ogłoszenie upadłości konsumenckiej - od zlecenia prowadzenia sprawy za pomocą naszego sklepu internetowego, po uzyskanie postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Prowadzimy sprawę jako Twój profejsonalny pełnomocnik - na etapie potwierdzenia przyjęcia zlecenia udzielisz pełnomocnictwa doradcy restrukturyzacyjnemu, który na podstawie ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego może Cię reprezentować w sprawach dotyczących upadłości konsumenckiej przed sądem.

Jaki etap procedury upadłościowej obejmuje usługa "Upadłość konsumencka przez Internet"?

By wytłumaczyć na czym polega postępowanie upadłościowe proponujemy podzielić całą procedurę na trzy etapy: (1) postępowanie o ogłoszenie upadłości, które rozpoczyna się złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości a kończy wydaniem postanowienia o ogłoszeniu upadłości, (2) postępowanie po ogłoszeniu upadłości, które rozpoczyna się wydaniem postanowienia o ogłoszeniu upadłości a kończy ustaleniem planu spłaty, (3) realizacja planu spłaty.

Usługa "Upadłość konsumencka przez Internet" obejmuje etap oznaczony przez nas (1), a więc postępowanie o ogłoszenie upadłości.

Oczywiście, jeżeli osoba, która ogłosiła upadłość chciałaby skorzystać z naszej pomocy też na etapie (2) oraz (3) - pozostajemy otwarci, by świadczyć usługę także na tych etapach, jednak podlegają one odrębnemu zleceniu i wynagrodzeniu.

Dlaczego usługa "Upadłość konsumencka przez Internet" obejmuje postępowanie o ogłoszenie upadłości?

Jest tak z kilku przyczyn - najważniejsza jest taka, że z chwilą ogłoszenia upadłości wygaszeniu ulegają wszelkie pełnomocnictwa - oznacza to, że nawet jeżeli udzielisz nam pełnomocnictwa przed złożeniem wniosku o upadłość konsumencką, to po ogłoszeniu upadłości to pełnomocnictwo już nie może dalej służyć nam do reprezentowania Ciebie na etapie po ogłoszeniu upadłości. Musimy podpisać nową umowę i uzyskać od Ciebie nowe pełnomocnictwo. Dodatkowo, uważamy, że reprezentacja na etapie po ogłoszeniu upadłości rządzi się zupełnie innymi regułami, które powinniśmy omówić zanim przystąpimy do dalszego reprezentowania Ciebie w tym postępowaniu. 

Ile zapłacę za "Upadłość konsumencka przez Internet"?

Podstawowa cena prowadzenia sprawy w ramach usługi "Upadłość konsumencka przez Internet" to koszt 1299 brutto. Zapłacisz taką cenę, jeżeli masz nie więcej niż 5 wierzycieli, posiadasz dokumenty na potwierdzenie wysokości swoich zobowiązań, a całą procedurę kontaktu będziemy w stanie przeprowadzić zdalnie. 

Jeżeli masz wyższą liczbę wierzycieli, nie masz dokumentów na potwierdzenie wysokości swoich zobowiązań lub chcesz się spotkać "na żywo" to wówczas kwota ta ulegnie zmianie. Ostateczną wycenę poznasz po wypełnieniu odpowiednich rubryk w naszym sklepie lub czytając dostępny na stronie regulamin. 

Pamiętaj, jeżeli formularz zakupu usługi w naszym sklepie został przez Ciebie wypełniony rzetelnie i zgodnie z prawdą to kwota, która została przez Ciebie zapłacona przy składaniu zamówienia jest kwotą ostateczną za cały proces o ogłoszenie upadłości.

Jak liczona jest gwarancja złożenia wniosku w 14 dni?

W trakcie zlecania sprawy wypełnisz podstawowy formularz z danymi na temat Twojej sytuacji finansowej, który służy między innymi określeniu kosztów prowadzenia dla Ciebie sprawy. Po dokonaniu zakupów i opłaceniu zlecenia, w ciągu dwóch dni roboczych skontaktuje się z Tobą pracownik naszego biura w celu potwierdzenia podanych przez Ciebie danych oraz umówienia Cię na spotkanie on-line (lub jeżeli wybrałeś spotkanie "na żywo" - to stacjonarnie w biurze) z prawnikiem. Spotkanie to powinno się odbyć w ciągu 7 dni od zlecenia przez Ciebie sprawy. 

Jeżeli wszelkie te warunki zostaną spełniona i nie ma potrzeby poszukiwania Twoich wierzycieli, to termin 14 dni liczymy od dnia zlecenia sprawy za pośrednictwem sklepu internetowego. Zachęcamy do zapoznania z regulaminem świadczenia usługi, który znajdziesz w sklepie podczas składania zamówienia.