Wspieramy prawnie w procesach upadłościowych osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz spółek i wspólników spółek osobowych (jawnych, partnerskich, komandytowych i komandytowo-akcyjnych)

Ocenimy zasadność złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości pod kątem odpowiedzialności prezesów spółek z ograniczoną odpowiedzialnością  za długi spółki (art. 299 Kodeksu spółek handlowych)

Ocenimy zasadność złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości dla przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą i podpowiemy jak zmniejszyć ryzyko skierowania przeciwko przedsiębiorcy sprawy o pozbawienie prawa do prowadzenia działalności gospodarczej (art. 300 prawa upadłościowego)

Upadłość przedsiębiorstwa ważna nie tylko dla prezesów spółek z o.o.

Czy wiesz, że osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą może zostać pozbawiona prawa do dalszego prowadzenia działalności, jeżeli nie złoży lub złoży spóźniony wniosek o ogłoszenie upadłości przedsiębiorstwa?

umów konsultację on-line
upadłość przedsiębiorstwa złożona we właściwym momencie oznacza brak odpowiedzialności zarządu za długi spółki!

Upadłość przedsiębiorstwa to proces o charakterze sądowym - przeprowadzany za pośrednictwem Krajowego Rejestru Zadłużonych  - którego celem nadrzędnym jest spieniężenie majątku upadłego podmiotu i zaspokojenie wierzycieli. 

Upadłość ta jest ogłaszana względem spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych, tzw. spółek osobowych - spółek jawnych, komandytowych, komandytowo-akcyjnych oraz partnerskich. Upadłość taka jest również ogłaszana względem osób fizycznych, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, a zatem każdego podmiotu, który prowadzi działalność gospodarczą.

By skutecznie przeprowadzić proces ogłaszania upadłości podmiotu prowadzącego działalność gopodarczą konieczne jest, by podmiot ten posiadał majątek. Majatek ten powinien wystarczyć, by pokryć koszty postępowania i przynajmniej w niewielkim zakresie pozwolić na zaspokojenie wierzycieli. W przeciwnym przypadku sąd odmówi ogłoszenia upadłości.

Udzielimy kompleksowego wsparcia prawnego w procesie upadłościowym osób powadzących działalność gospodarczą oraz spółek. Przygotujemy wniosek, poprowadzimy sprawę o ogłoszenie upadłości, będziemy reprezentowali w kontakach z syndykiem.

pytania & fakty

Parę najważniejszych pytań oraz faktów na temat upadłości przedsiębiorstw.

Kiedy należy złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości spółki z o.o.?

Termin na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki z organiczoną odpowiedzialnością to 30 dni od momentu powstania niewypłacalności spółki. Dlatego tak kluczowym jest ustalenie, kiedy owa niewypłacalność spółki nastąpiła, a to już nastręcza trudności niejednemu prezesowi zarządu, a nawet prawnikowi. Trzeba pamiętać, że o ile generalna zasada dotycząca momentu powstania niewpłacalności mówi o 3 miesiącach nieregulowania zobowiązań przez spółkę, to jeszcze istnieje druga przesłanka stanowiąca o przekraczaniu wartości pasywów nad aktywami spółki. Oznacza to, że o ile ogólne zasady są niezbędne by określić moment niewypłacalności, to każda spółka będzie musiała podlegać odrębnej i szczegółowej analizie aby określić, czy moment niewypłacalności nastąpił, czy też jeszcze nie. 

Czy każdy wniosek o upadłość przedsiębiorcy (spółki) oznacza ogłoszenie upadłości?

Nie. Trzeba pamiętać, że ogłoszenie upadłości podmiotu, który prowadzi działalność gospodarczą rządzi się innymi prawami aniżeli ogłaszanie upadłości osób fizycznych. Oznacza to, że jeżeli złożymy wniosek o ogłoszenie upadłości spółki, ale spółka nie posiada majątku, który pokryje koszty postępowania upadłościowego, a także chociaż w minimalnym zakresie zaspokoi wierzycieli to sąd odmówi ogłoszenia upadłości takiego podmiotu. Tym samym, samo złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki nie oznacza autoamtycznej upadłości. 

Czy ochrona przed odpowiedzialnością za długi spółki jest tylko, gdy sąd ogłosi upadłość?

Nie. Znany już wielu art. 299 Kodeksu spółek handlowych mówi o tym, że przed odpowiedzialnością za długi spółki z o.o. można się uchronić jedynie poprzez złożenie "we właściwym terminie" wniosku o ogłoszenie upadłości. Oznacza to, że nie jest istotny moment ogłoszenia upadłości, ani nawet fakt, czy faktycznie ta upadłość zostanie ogłoszona. 

Czym różni się upadłość spółki lub przedsiębiorcy od upadłości konsumenckiej?

Upadłość spółki różni się znacznie od upadłości konsumenckiej. Jedną z podstawowych różnic już wskazaliśmy - nie ogłosimy upadłości spółki jeżeli spółka nie posiada majątku. Dodatkowo, podstawową zasadą przy upadłościach podmiotów gospodarczych jest to, że tu najważniejsi są wierzyciele - to oni mają uzyskać jak najwiecej korzyści z tego postępowania. Jest to znaczna różnica względem upadłości konsumenckiej, ponieważ konsument ma zostać przede wszystkim oddłużony. O oddłużaniu spółek myśli się na szarym końcu celów postępowania upadłościowego (jeżeli w ogóle kiedykolwiek ktoś o tym w tym przypadku pomyślał...)

Gdzie dowiem się więcej o upadłości przedsiębiorcy (spółek)?

Po więcej informacji na temat procesu ogłaszania upadłości zapraszamy na naszego bloga - należy jednak pamiętać, że to, o czym tam piszemy nie jest poradą prawną, a jedynie przytoczeniem ciekawostek lub ogólnych informacji z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacji. Jeżeli potrzebujesz przeanalizowania swojej sytuacji w odniesieniu do stanu Twojego przedsiębiorstwa lub spółki - zapraszamy do umówienia konsultacji on-line - przeanalizujemy Twoją sytuację prawną z uwzględnieniem specyfiki Twojego stanu faktycznego.