Postępowanie o zatwierdzenie układu

Czy wiesz, że obecnie blisko 95% otwieranych postepowań restrukturyzacyjnych to właśnie postępowania o zatwierdzenie układu? Jest to obecnie najbardziej popularna forma restrukturyzacji przedsiębiorstw w Polsce.

Umów konsultację on-line

Jako doradcy restrukturyzacyjni, oferujemy Ci nadzór nad Twoją restrukturyzacją w ramach postępowania o zatwierdzenie układu.

Będziemy nadzorować renegocjacje warunków spłaty Twoich zobowiązań, udzielimy CI pomocy przy przygotowywaniu planu restrukturyzacyjnego oraz opracowania strategii wyjścia z problemów finansowych Twojego przedsiębiorstwa. 

Przygotujemy we współpracy z Tobą Twój nowy business plan, opierając go na realnej ocenie możliwości układowych Twoich oraz Twoich wierzycieli.

postępowanie o zatwierdzenie układu najpopularniejszym postępowanie restrukturyzacyjnym w polsce

Restrukturyzacja w Polsce może być przeprowadzona w ramach czterech postępowań restukturyzacyjnego: postępowania o zatwierdzenie układu, przyspieszonego postępowania układowego, postępowania układowego oraz sanacji. Każde z tych postępowań charakteryzują inne przesłanki, które warunkują możliwość ich otwarcia, a także procedury obowiązujace w ramach postępowania. Dotychczas, w odniesieniu do mikro i małych przedsiębiorstw jednym z najbardziej popularnych postępowań restrukturyzacyjnych było przyspieszone postępowanie układowe.

Powyższe uległo zmianie w 2020 roku, kiedy to na fali covidowych zmian i tarcz dla przedsiębiorców wprowadzono tzw. uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne. 

Uproszczone postępowanie restukturyzacyjne zrewolucjonizowało rynek restukturyzacji w Polsce. Dość topornie prowadzone dotychczas postępowania restrukturyzacyjne przez obciążone (oraz naznaczone większą chęcią ogłaszania upadłości) sądy zostały wyjęte spod bezpośredniego nadzoru sądowego i pozostawione przedsiębiorcom, którzy teraz działali wyłącznie pod nadzorem doradcy restrukturyzacyjnego.

Postępowanie uproszczone zostało zniesione 30 listopada 2021, lecz już 1 grudnia 2021 wprowadzono znowelizowane postępowanie o zatwierdzenie układu, które, po wprowadzeniu paru poprawek, kontynuowało dobre praktyki uproszczonej restrukturyzacji. 

pytania & fakty

Parę najważniejszych pytań oraz faktów na temat usługi "Upadłość konsumencka przez Internet"

Kto otwiera postępowanie o zatwierdzenie układu?

Postępowanie o zatwierdzenie układu prowadzi się we współpracy z wybranym przez przedsiębiorcę doradcą restrukturyzacyjnym. Zawierają oni umowę o prowadzenie nadzoru nad postępowaniem. Po zrealizowaniu szeregu wymogów, jakie stawia przed uczestnikami prawo restrukturyzacyjne - postępowanie otwiera nadzorca za pomocą Krajowego Rejestru Zadłużonych. Na etapie otwierania postępowania o zatwierdzenie układu nie jest potrzebny jakikolwiek wniosek do sądu.

Czy postępowanie o zatwierdzenie układu jest odpowiednie dla jednoosobowych działalności gospodarczych?

Tak. Postępowanie o zatwierdzenie układu jest odpowiednie dla osób prowadzących tzw. jednoosobową działalność gospodarczą. Tak właściwie to nie jest istotna wielkość przedsiębiorstwa, liczba zatrudnianych pracowników czy nawet liczba wierzycieli. Jedynym ograniczeniem dla możliwości przeprowadzenia postępowania o zatwierdzenie układu jest procent udziału wierzytelności spornych w ogólnej liczbie wierzyteności - ta liczba nie może przekroczyć 15%.

Czy postępowanie o zatwierdzenie układu blokuje komornika?

Samo postępowanie o zatwierdzenie układu i jego rozpoczęcie nie blokuje postępowań egzekucyjnych. Komornik może nadal prowadzić swoje czynności względem zadłużonego przedsiębiorcy. Jednakże, jeżeli zostanie dokonane obwieszczenie o ustaleniu dnia układowego - wówczas charakter postępowania o zatwierdzenie układu ulega nieco procesowym zmianom i od dnia dokonania tego obwieszczenia zadłużony przedsiębiorca lub zadłużone przedsiębiorstwo uzyskuje zawieszenie trwających postępowań egzekucyjnych oraz zakazane jest otwieranie nowych. Ochrona ta trwa przez 4 miesiące od dokonania obwieszczenia. 

Czy realne jest, żeby w postępowaniu o zatwierdzenie układu zredukować zadłużenie o 70%?

Postępowanie o zatwierdzenie układu i działania restrukturyzacyjne w nim przeprowadzane mogą polegać m.in. na renegocjacji warunków spłaty zobowiązań i tym samym dokonania redukcji wysokości tych zobowiązań. Regukcja może polegać na częściowym lub całkowitym zredukowaniu odsetek i kosztów sądowych (jeżeli takie juz powstały), a także może polegać na częściowej redukcji kwoty należności głównej. To, jaka kwota należności będzie podlegała regukcji uzależnione jest jednak od dobrej woli wierzyciela, który na zaproponowane zmniejszenie swojej należności musi się zgodzić. Oznacza to, że o ile redukcja należności w 70%...60%... czy nawet 50% jest teoretycznie możliwa, jednak występuje ona niezwykle rzadko, a z wysuwaniem takich propozycji należy być niezwykle ostrożnym. W praktyce najczęściej spotykanymi redukcjami są od 5% do 15% należności. 

Gdzie dowiem się więcej o restrukturyzacji i postępowaniu o zatwierdzenie układu?

Po więcej informacji na temat restrukturyzacji zapraszamy na naszego bloga - należy jednak pamiętać, że to, o czym tam piszemy nie jest poradą prawną, a jedynie przytoczeniem ciekawostek lub ogólnych informacji z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacji. Jeżeli potrzebujesz przeanalizowania swojej sytuacji w odniesieniu do stanu Twojego przedsiębiorstwa lub spółki - zapraszamy do umówienia konsultacji on-line - przeanalizujemy Twoją sytuację prawną z uwzględnieniem specyfiki Twojego stanu faktycznego.